home over ons sitemap disclaimer
 
Metingen : Voorbereidingsinstructie
Voorbereidingsinstructie

Instructies voor het ter meting aanbieden van een boot

Inleiding
De instructiefolder (zie tabblad downloads) bevat alle informatie die u nodig heeft om uw boot te laten meten. Meer informatie over waarom en wanneer een boot gemeten moet worden vindt u op de website www.watersportverbond.nl. Lees instructies zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de beschreven instructies kan tot gevolg hebben, dat de meting uitgesteld moet worden. De daaraan verbonden extra kosten komen in dat geval voor rekening van de aanvrager.
Voor boten van eenheidsklassen geldt de bepaling, dat zij volledig gebouwd moeten zijn overeenkomstig de klassenvoorschriften en de standaardtekeningen van de betreffende klassen.
Het voorgeschreven vaste beslag dient aanwezig te zijn. Voor die klassen, waar de voorschriften dit verplichten, moeten de zwarte banden op het rondhout geschilderd zijn.

Procedure
1. Na het doorlezen van de instructiefolder de formulieren R en M invullen.
2. Een afspraak maken met de meter Henk Plaatje 0628901474.
3. De boot is gemeten door de meter en is:
A. Goedgekeurd. Nadat de boot is goedgekeurd, stuurt de meter het
meetrapport naar de eigenaar en een kopie-meetrapport naar het
Watersportverbond. (U kunt de meter om een voorlopig certificaat vragen)
B. Niet goedgekeurd. Indien de boot niet is goedgekeurd, maakt u een
nieuwe afspraak met de meter.
4. Wanneer het Watersportverbond het kopie-meetrapport (van de
goedgekeurde boot) van de meter en formulier R van de eigenaar heeft ontvangen,
wordt de registratie verwerkt. U ontvangt dan van het Watersportverbond een
certificaat.
5. De registratie van de boot wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij u
tijdig (voor 1 december) opzegt.

Werksituatie meting
Om een boot volledig te kunnen meten zijn de volgende punten van belang:
• De boot moet horizontaal op schragen of in ieder geval zodanig zijn
opgesteld dat de Watersportverbond erkende meter zich vrij rondom het jacht kan
bewegen.
• Geschikte hijsapparatuur moet aanwezig zijn zodat het jacht, met tussenvoeging van
een door de meter mee te brengen weegklok (hoogte ca. 100 cm), gehesen kan
worden. De te wegen boten moeten droog zijn (naar het oordeel van de meter).


• De eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger moet bij de meting aanwezig
zijn.
• De meting is exclusief het meten van de zeilen.

Kielboten
De boot moet ‘kaal’ gemeten worden, dus zonder mast, giek, stagen, vlonders, etc. Alle onderdelen die bij een boot in wedstrijdconditie horen, moeten wel ter controle aanwezig zijn.
Bijzonderheden:
• De J-24 klasse wordt zowel op de wal als in het water gewogen.
• Bij de Regenboog en de Pampus moet de ballastkiel gewogen worden
voordat deze wordt gemonteerd.
• De Draak wordt gewogen inclusief ballastkiel.
• Bij Valken, Vrijheid en 16m2 moet de kiel los van de boot zijn.

Zwaardboten
De boot moet ‘kaal’ en droog (naar het oordeel van de meter) gemeten worden, dus zonder mast, giek, stagen, vlonders, etc. Alle onderdelen die bij een boot in wedstrijdconditie horen, moeten wel ter controle aanwezig zijn. Het wegen is van toepassing op alle klassen. Bijzonderheden:
• Bij enkele klassen wordt de boot ook in omgekeerde toestand gemeten.
• De Randmeer wordt gewogen inclusief middenzwaard.
• De Tornado dient zowel in gedemonteerde als geassembleerde toestand,
inclusief mast en verstaging, gemeten te worden.

Algemene regels
De Regels voor Wedstrijdzeilen 2009-2012 (RvW) regel 78
De eigenaar van een boot en enig andere verantwoordelijke persoon moeten ervoor zorgen dat de boot blijft voldoen aan zijn klassenvoorschriften en dat zijn meet- of handicapcertificaat, indien voorgeschreven, geldig blijft.

Bepaling van het Watersportverbond bij regel 78
Iedere boot waarmee wordt deelgenomen aan wedstrijden in nationaal- of internationaal erkende klasse, die eigendom is van een in Nederland woonachtige persoon, moet zijn voorzien van een geldig door het Watersportverbond uitgegeven certificaat. Het wedstrijdcomité moet zich ervan overtuigen dat een deelnemende boot is voorzien van een geldig certificaat, conform zijn klassenvoorschriften of deze bepaling.

Aansprakelijkheid
Het Watersportverbond zal niet aansprakelijk zijn voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door of verband houdende met de diensten verricht overeenkomstig de Reglementen. De desbetreffende opdrachtgever zal het Watersportverbond vrijwaren van aanspraken van derden welke verband houden met de diensten verricht overeenkomstig de Reglementen.


klik hier om terug te gaan naar de hoofdpagina
Get the Flash Player to see this player.